REDII Ports

REDII PortsRED II Ports richt zich op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en intelligente implementatie in havens. Dit project heeft tot doel middelen te benutten voor opwekking, opslag en verbruik van schonere energie en brandstoffen, die technisch haalbaar en economisch betaalbaar zijn. Onderstaande alternatieven, die relevant zijn voor havengebieden, worden gestimuleerd:

  • Elektriciteit (wal, hydro power, batterij).
  • Wind, slot, getij, zon.
  • Biodiesel, waterstof en ammoniak/methanol.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, zal REDII Ports werken aan een 3-traps stappenplan, van lokale bronnen naar productie/opslag in havens naar markt en als laatste naar participerende regio’s.

Per haven wordt er lokaal gekeken welke verschillende energiesystemen relevant zijn om de groene transitie van havens te bevorderen. REDII Ports zal de voorwaarden bepalen voor het blauwdrukken van een strategie voor de middellange en lange termijn die havens in staat stelt springplank te worden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groene energie. Het zal:   

  • Lokale overtollige groene hulpbronnen/grondstoffen/afval identificeren via een CE-aanpak en deze delen via online tools;
  • Uitdagingen en mogelijkheden voor havens definiëren;
  • Vraag en potentie definiëren over handelsvolume van het type energie, rekening houdend met meerdere factoren, b.v. prijs, rooster.

Nadat het kader is bepaald, zullen de partners hun effectieve capaciteit testen om de middelen om te zetten in de geselecteerde stroom-/brandstofopties en/of de initiatieven van andere bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie op hun locatie te faciliteren. Ze zullen transnationaal 13 technologische oplossingen testen die op maat zijn gemaakt voor onshore-zee/binnenwateren-het achterland, met publieke/private belanghebbenden. Tot slot zal REDII PORTS ernaar streven dat de energie wordt geleverd aan de brede havengemeenschap (incl. eindgebruikers/bedrijven in de haven/burgers).

Samenwerking

Om het verduurzamen en verbinden van Europese havengebieden kracht bij te zetten, wordt er samengewerkt met partners. Betrokken partijen zijn:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio ZwolleInterreg North SeaCo-funded by the European Union

 

REDII Ports 2
Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief