Sluiscomplex Afsluitdijk

Sluiscomplex AfsluitdijkVoor de toekomst van de bedrijvigheid in ons havengebied is een sleutelrol weggelegd voor het project Sluiscomplex Afsluitdijk: de verbreding en verdieping van de vaarweg naar, en verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Hiermee wordt Port of Zwolle een zeehaven; onze drie havens zijn dan ook bereikbaar voor de grotere schepen en heeft een directe verbinding met zee. De wereld ligt dan werkelijk binnen handbereik.

Elf meter – een wereld van verschil

De verbreding van de nieuwe sluis is slechts elf meter – maar die elf meter maakt een wereld van verschil voor ons havengebied en regio Zwolle. Zowel de shortsea schepen (grotere coasters tot 4000 ton) als de nieuwe generatie schepen kunnen de havens van Port of Zwolle dan bereiken.

Haven-gerelateerde bedrijven en scheepswerven krijgen met de realisatie van het project Kornwerderzand de ruimte om te groeien. Ook lokt een bredere sluis investeringen uit, wat weer positief is voor de economische groei en werkgelegenheid in de regio. Daarnaast geeft het project een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen, door meer vervoer over water in plaats van over de weg. Vanuit regio Zwolle gaan nu nog veel containers over de weg naar Rotterdam om daar overgeslagen te worden op zeeschepen. Dat verandert met de aanpassingen aan de sluis bij Kornwerderzand en is Port of Zwolle bereikbaar voor shortsea-schepen.

Kustvaart op Port of Zwolle, via Kornwerderzand, gaat een enorme impuls geven aan de scheepvaart, scheepsbouw en bedrijvigheid in de regio.

Jeroen van den Ende
Port of Zwolle
Avatar

Kansen

De realisatie van het project Kornwerderzand biedt nog meer kansen. In het verlengde hiervan zijn er plannen om de havencapaciteit in Kampen uit te breiden. Dat kan door de bestaande haven te upgraden of door weer een nieuwe Zuiderzeehaven (II) te ontwikkelen. Ook zijn er plannen om de vaarweg IJsselmeer – Meppel aan te passen. Deze vaarweg wordt door het Rijk uiterlijk 2023 op CEMT-klasse Va gebracht (MIRT-project).

Stand van zaken

Port of Zwolle heeft in de lobby voor de verbreding van de sluis een aandeel gehad. Samen met ondernemers en regionale en provinciale overheden uit Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland is in 2018 een bidbook aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen, toen zij op onze uitnodiging van Port of Zwolle een werkbezoek bracht in Meppel.

Eind 2019 werd het besluit genomen om de sluis te verbreden en de bruggen te vernieuwen, waarmee de realisatie van dit project een stukje dichterbij kwam. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Fokkens-Kelder (provincie Fryslân) hebben hiervoor in juni 2020 de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. In 2026 moet de nieuwe sluis klaar zijn. Port of Zwolle blijft de ontwikkelingen rondom de Kornwerderzandsluis nauw volgen.

Volg ons op social media en/of schrijf u in voor de nieuwbrief om op de hoogte te blijven.

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief