Regio Deal Regio Zwolle

Regio Deal Regio ZwollePort of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of Zwolle met multimodale verbindingen speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. Als logistieke hub onderscheidt Port of Zwolle zich door de bijzonder strategische ligging en de doorontwikkeling van de twee binnenhavens en een bovenregionaal bedrijventerrein staat centraal. De verbindende strategie is het realiseren van een vestigingsklimaat voor circulaire bedrijvigheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Port of Zwolle ontwikkelt zich als een internationale hub met een duurzaam signatuur.

Opgave Port of Zwolle

  • Port of Zwolle ontwikkelt een internationale hub gericht op circulariteit, energietransitie en klimaatadaptatie voor realisatie van duurzame groei. 
  • Port of Zwolle is aanjager van business development passend in de transitie naar een vitale en circulaire economie.
  • Port of Zwolle zet de toon met circulaire gebiedsontwikkeling met adequate oplossingen voor de balans economie en ecologie.
Afbeelding 2

Samenwerkingsverbanden

Port of Zwolle werkt binnen de Regio Deal Regio Zwolle aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus.  Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand. Port of Zwolle werkt daarin nauw samen met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). Met ondernemers en overheden in de regio worden circulaire leads en business cases aangejaagd met een leer- en werkprogramma voor professionals en met inzet van jong talent. 

4 Icoonprojecten

Havens van de toekomst fungeren als broedplaatsen voor een fundamenteel nieuwe aanpak van de complexe duurzaamheidsvraagstukken waar we als samenleving voor staan. De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op de biodiversiteit en klimaat, en gebruik van grondstoffen wordt nu nog per onderdeel afzonderlijk aangepakt. Port of Zwolle kiest voor integrale circulaire gebiedsontwikkeling waarbinnen vier onderling versterkende icoonprojecten de toon zetten. 

 Nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle

In de Melmerpolder bij Kampen wil Port of Zwolle een nieuwe haven realiseren die meer energie opwekt dan verbruikt. Deze nieuwe haven functioneert dan als een batterij voor Regio Zwolle. Dit icoonproject is daarmee koploper als het gaat om duurzame havenontwikkeling in Nederland. Regio Zwolle wil vanaf 2050 energieneutraal zijn en voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De gemeente Kampen wil zelfs al in 2035 energieneutraal zijn. 

 Nieuw haven Meppel als grondstoffenknooppunt

Port of Zwolle wil bij Meppel de nieuwe circulaire haven Oevers S realiseren. Daar wordt hét grondstoffenknooppunt van de regio ontwikkeld. De plek waar afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, zodat ze als grondstoffen nieuwe waarde krijgen: een upcycle hub. Dit knooppunt draagt bij aan een afvalvrije Regio Zwolle in 2030. De nieuwe haven in Meppel beschikt over een moderne infrastructuur voor een circulaire industrie.

 Hessenpoort als proeftuin voor klimaatadaptatie

Op het grootschalige bedrijventerrein Hessenpoort wort met de gebiedsontwikkeling ingezet op een fysieke proeftuin voor klimaatadaptatie. Het knooppunt wordt een demo-site voor CO2-neutraal transport, duurzame energieopwekking en -gebruik en circulaire bouwen. Doordat de proeftuin ingericht wordt als prototype van de IJssel-Vechtdelta is het ook een demonstratiedelta voor watervraagstukken. Met dit plan sluit Port of Zwolle aan bij de ambitie van Zwolle om in 2025 een klimaatadaptieve Hanzestad te zijn. 

 Circulair mkb-LAB voor stad en regio

Port of Zwolle ontwikkelt met NICE een regionale transitiewerkplaats: het circulair mkb-LAB. Bedrijven kunnen daar terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een speciaal leer- en werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen. Al doende leren staat hierbij centraal. NICE zet in het mkb-LAB studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-kennisinstellingen in, zodat jong talent zich voor een circulaire economie kan ontwikkelen en behouden blijft voor de regio. 

Mijlpalen

  • 2025: Zwolle klimaatadaptief
  • 2030: Meppel afvalvrij
  • 2035: Kampen energieneutraal
Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief