Rapport Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle
20 mei 2022

Rapport Duurzame Havenontwikkeling Port of ZwolleWe vinden het als regio heel belangrijk om stappen te zetten in de ontwikkeling van een duurzame en toekomstbestendige regio. De Regio Deal met het Rijk versterkt de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn en de brede welvaart vergroten. Port of Zwolle is een gebied waarin deze thema’s samenkomen en heeft daarom een plek in deze Regio Deal met het project “Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid”. In dat verband is opdracht gegeven om voor de haven te onderzoeken wat de kansen, bedreigingen, haalbaarheid en potentie van duurzame havenontwikkeling in Kampen (Melmerpolder), Meppel (Oevers S) en het logistieke bedrijventerrein in Zwolle (Hessenpoort) zijn, rekening houdend met de ambities van de Regio Zwolle.

Het onderzoek Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle is deze week aangeboden aan de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel en wordt daarmee openbaar en beschikbaar voor belangstellenden en stakeholders. De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel en stichting NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) zijn gezamenlijk opdrachtgevers voor dit onderzoek en hebben samen met het havenbedrijf Port of Zwolle dit onderzoek begeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium (Stec Groep, Panteia, New Economy en Defacto) onder leiding van de Stec Groep.

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel, stichting NICE en het havenbedrijf Port of Zwolle zijn blij met het onderzoeksrapport. Het is een stevig en kwalitatief rapport dat goed adresseert dat er op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energie een opgave ligt op onze bedrijventerreinen in het algemeen en zeker rond de havens. Het rapport wordt de komende tijd besproken met bedrijven, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. De opbrengst hiervan wordt meenemen in een nog op te stellen Position Paper. Hiermee nemen gemeenten, Port of Zwolle en NICE een gezamenlijk standpunt in over de duurzame ontwikkeling van de havens in onze regio. We verwachten dit na de zomer klaar te hebben waarna besluitvorming over de te nemen stappen en vervolgonderzoeken kan plaatsvinden.

Download hieronder het rapport. 

Datum:

20 mei 2022

Auteur:

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief