Meppeler Courant: Havenbedrijf Port of Zwolle pleit voor verzelfstandiging
28 mei 2022

Meppeler Courant: Havenbedrijf Port of Zwolle pleit voor verzelfstandigingHavenbedrijf Port of Zwolle moet verzelfstandigen en loskomen van de gemeentes Meppel, Zwolle en Kampen om verder te kunnen verduurzamen. Daarvoor pleitte Koen Overtoom, de voorzitter van de Raad van Advies, woensdag tijdens het Havendiner. 

Verzelfstandigen is de volgende noodzakelijke stap naar de toekomst, zo vertelde Overtoom, die tevens directeur is van de haven van Amsterdam. Meer zeggenschap zou het havenbedrijf meer slagkracht naar buiten geven, zo stelde hij. “Je bent nu een soort lobbyorganisatie die laaghangend fruit plukt en oppervlakkig samenwerkt. Met meer mandaat heb je recht van spreken.” 

Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van Meppel, Zwolle en Kampen. De drie gemeentes richtten de coöperatie op en houden toezicht. 

Overtoom greep terug op 2013, toen het havenbedrijf van Amsterdam verzelfstandigde. “Natuurlijk had de gemeente koudwatervrees. Immers, men was de regie kwijt. Maar uiteindelijk blijft alles een politieke beslissing. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld over bestemmingen. Alleen werd het verzakelijkt. Dat moet ook, want een gemeente weet niet wat het is om een bedrijf te runnen dat beschikt over grond en water. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen.” 

Doorgaan in de huidige constructie is wat Overtoom betreft onmogelijk. “We zagen het in Amsterdam: als je buiten Amsterdam wilde samenwerken, moest je eerst de wethouder om toestemming vragen. Dat is echt krom. Helemaal omdat je steeds afhankelijk bent van de politieke kleur van een gemeenteraad. Dat is niet houdbaar meer.” 

Een zelfstandig havenbedrijf is volgens Overtoom de oplossing voor het ombouwen naar een circulaire haven. Het bedrijf kan in dat geval eigenhandig regie nemen over grond en het verduurzamen van bedrijven. Overtoom riep op verder te kijken dan beleidsperiodes van een aantal jaren. “Wat is wijsheid voor de komende 100 jaar? Vraag jezelf af: als wij dezelfde welvaart willen over 30 jaar, wat moeten we dan nu doen?” 

Overtoom riep de betrokkenen op het STEC-rapport naar duurzame havenontwikkeling in Port of Zwolle serieus te nemen. In het rapport wordt geconcludeerd dat verduurzaming van de havengebieden veel perspectief biedt voor de bedrijvigheid en brede welvaart in de regio. 

Meppel staat in dat kader voor de keus: als niks doen geen optie is, dan moet de haven in- of uitbreiden. De beslisfase komt steeds dichterbij. Enerzijds door de noodzaak om te verduurzamen, anderzijds door de verbreding van de Kornwerderzandsluis, in 2028 of eerder. Daardoor is het mogelijk dat Port of Zwolle een rechtstreekse doorvoerroute wordt voor zeeschepen.  

“Port of Zwolle is een ongelooflijk belangrijke draaischijf in het havensysteem”, volgens Overtoom, die niets wil weten van concurrentie tussen havens. “Het systeem is groter dan je eigen haven. En dat systeem is zo sterk als de zwakste schakel; als Port of Zwolle daarin niet meekan, loopt het in de haven van Rotterdam vast. Zwolle is dus een ongelooflijk belangrijke draaischijf om de huidige problemen aan te pakken.” 

Klik hier voor het artikel Meppeler Courant.

Datum:

28 mei 2022

Auteur:

Harm Vonk, Meppeler Courant

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief