Port of Zwolle groeit uit tot circulaire en duurzame hotspot
9 december 2021

Port of Zwolle groeit uit tot circulaire en duurzame hotspotPort of Zwolle groeit uit tot een logistieke hotspot met een gidsrol op het gebied van duurzaamheid. De havens beschikken over heel wat troeven voor de transitie naar een circulaire economie: een strategische ligging, innovatieve circulaire bedrijven en beschikbaarheid van kennis en kunde.

‘De Port of Zwolle havens zijn de poort naar de rest van Europa en belangrijke motoren van de economie en welvaart. Minder bekend is dat Port of Zwolle - als knooppunt van de stroom aan grondstoffen, producten en afval - ook een belangrijke sleutelrol kan spelen in de omslag van een lineaire naar een circulaire economie. Die omschakeling is cruciaal om de CO2-emissie te reduceren en de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te halen.’ Aan het woord is Richard Korteland, burgemeester van Meppel en portefeuillehouder van het investeringsprogramma van Regio Zwolle.

Circulair is de toekomst

‘In Regio Zwolle geloven we dat de circulaire economie de toekomst is. Vanuit de Regio Deal Regio Zwolle wordt daarom onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een duurzame havenontwikkeling in Kampen en Meppel en het logistieke bedrijventerrein Hessenpoort nabij Zwolle’, aldus Korteland. ‘Regio Zwolle is bovendien bezig om een investeringsprogramma op te stellen voor de jaren 2022-2030, met Port of Zwolle als één van de icoonprojecten. Een werkgroep is druk aan het werk met circulariteit. Waterstof opwekken is bijvoorbeeld ‘hot’. Ondernemers in Kampen hebben plannen om binnenvaartschepen te laten rondvaren met groene waterstof die ter plaatse van de IJsseldeltaterminal in Kampen is opgewekt. Als overheden ondersteunen we dergelijke ondernemersinitiatieven van harte.’

Verbreding Kornwerderzandsluizen

Een belangrijke toekomstige ontwikkeling is de verbreding van de Kornwerderzandsluizen. Korteland: ‘Zeeschepen kunnen dan Port of Zwolle bereiken en Port of Zwolle krijgt de status van zeehaven. Dan kunnen meer goederen schoon en snel op de juiste plek worden gebracht’, verwacht Korteland. ‘Dat biedt kansen. Belangrijk is dat we daarop zijn voorbereid.’ Port of Zwolle heeft een omzet van 0,6 miljard euro en er werken 2.700 mensen. Het is daarmee een belangrijke werkgever. Het aantal arbeidsplaatsen groeit naar verwachting naar 4.000 in 2030.

Vrachtwagens van de weg

‘Port of Zwolle is veel meer dan een havenbedrijf’, volgens Korteland. ‘Het vervoer vanuit de Randstad naar het Europese achterland, komt door onze regio, meestal over de weg. Wij kunnen de congestie in de Randstad en in de regio verlichten door emissieloos met schepen heen en weer te varen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden en haalbaarheid van een railterminal voor goederenvervoer in de regio. Grotere ondernemers hebben al interesse in een railterminal en praten mee over de plannen. Dergelijke ontwikkelingen bedenken we niet zelf. Uiteindelijk heeft de hele regio er plezier van als de vrachtwagens van de weg gaan.’

‘We werken samen met ondernemers, kennisinstellingen, provincies, gemeenten en ontwikkelingsmaatschappijen aan business cases. Het is fantastisch dat ook het onderwijs volop meedraait. Dat speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van circulariteit. De ideeën komen door deze brede inzet in ieder geval niet in een la terecht’, verwacht Korteland.

In de komende periode worden de icoonprojecten uit de investeringsagenda verder uitgewerkt in concrete regionale projecten. 

Port of Zwolle groeit uit tot circulaire en duurzame hotspot 2
Datum:

9 december 2021

Auteur:

ZON' Magazine

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief