Port of Zwolle sorteert voor op verandering en groei
13 december 2023

Port of Zwolle sorteert voor op verandering en groeiHoe krijgt de circulaire ambitie handen en voeten? Wat zijn de effecten van de verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand? Hoe wordt de ruimte zo goed mogelijk benut? Dit zijn een paar vraagstukken waar Port of Zwolle in 2024 mee aan de slag gaat. ‘Werk aan de winkel’, zegt ceo Jeroen van den Ende.

Port of Zwolle heeft flinke groeiambities, om zo de brede welvaart in de regio te behouden. De bereikbaarheid van het havengebied gaat in de toekomst fors toenemen door de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. En een mogelijk nieuw te realiseren railterminal draagt ook bij aan een betere bereikbaarheid. Bovendien heeft de haven een centrale rol in de circulaire economie en de energietransitie.

Om alle plannen en ambities die nu op papier staan in de praktijk te gaan brengen, is het team van Port of Zwolle sinds augustus dit jaar uitgebreid met directiesecretaris Rob Oostermeijer. ‘Al die uitdagingen die we hebben, leveren voor de regio ook kansen op’, stelt hij vast. ‘Daar gaan we mee aan de slag. En daar betrekken we ook de politiek, ondernemers in de haven en andere partijen bij. Niet alleen partijen binnen de regio, maar ook landelijk en Europees. In Europees verband is Port of Zwolle actief via Interreg-projecten, zoals REDII Ports’.

De diepte in

‘Er liggen gecompliceerde vraagstukken op het bordje van Port of Zwolle’, vertelt ceo Jeroen van den Ende. ‘Denk aan de energietransitie, ruimte voor circulariteit en alle activiteiten die nodig zijn om de haven goed bereikbaar te houden voor de grotere schepen die we in de toekomst verwachten, zoals het baggeren en het uitdiepen van vaarwegen alsook het organiseren van douaneactiviteiten.’

Gevraagd naar waar Port of Zwolle in 2024 op focust, antwoorden Van den Ende en Oostermeijer beiden dat het tijd is om de diepte in te gaan. ‘De haven gaat zich verder professionaliseren. De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan de haven zoals die nu is. Dat willen we verankeren in de regio en ook daarbuiten.’ Zo is Port of Zwolle ook in Europees verband actief via de Interreg-projecten waaraan deelgenomen wordt.

Hoe er in de komende jaren meer circulair gewerkt kan worden, wordt momenteel al vormgegeven via NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, dat in Meppel is gevestigd. Hier wordt gewerkt aan circulaire vraagstukken voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

Onderzoek

Ook liet Port of Zwolle onderzoeken of en hoe het havengebied (dat ligt in Zwolle, Meppel en Kampen) het beste kan worden (her)ingericht. Met de resultaten van dit onderzoek gaat het havenbedrijf de komende periode aan de slag.

Port of Zwolle sorteert voor op verandering en groei 2
Datum:

13 december 2023

Auteur:

Bart Pals, NT

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief