Meppel in gesprek met 'droge' bedrijven havengebied over vertrekmogelijkheden
19 december 2022

Meppel in gesprek met 'droge' bedrijven havengebied over vertrekmogelijkhedenHoe krijgt Meppel 'droge' bedrijven weg uit het havengebied? Het havenbedrijf kijkt naar groei en wil graag verschillende nieuwe bedrijven naar Meppel halen. Maar er is geen plek voor ze. Uitbreiding van de haven lijkt voorlopig van de baan. Daarom wil de gemeente met de huidige 'havenbewoners' in gesprek. Horen zij daar nog wel thuis?

Havenbedrijf Port of Zwolle, waaronder Meppel valt, bracht recent een nieuw rapport uit met een visie op de toekomst. Er wordt ingezet op groei want dat moet nieuwe banen opleveren in de regio Zwolle. Meppel is daarin een belangrijke spil. In Meppel wil Port of Zwolle volop inzetten op het hergebruik van materialen, zoals beton en bouwpuin uit gesloopte gebouwen. Dit moet met scheepsladingen Meppel binnenkomen om daar verwerkt te worden tot nieuwe grondstoffen.

Er is één probleem: het bedrijventerrein zit vol, dus er is geen plek. Een nieuwe haven bouwen is wel een optie. Vlak naast de huidige haven ligt een stuk grasland wat ontwikkeld zou kunnen worden, maar dat is ingewikkeld en ligt gevoelig. Lokale fracties SP en VVD zijn positief over de mogelijke werkgelegenheid. Andere partijen, zoals Sterk Meppel (met zeven zetels veruit de grootste) zijn tegenstander en willen het stuk natuur niet opofferen voor de haven. Met Sterk Meppel als aanvoerder van het college lijkt uitbreiding van de haven lijkt voorlopig van de baan.

België

Het toverwoord voor Sterk Meppel is inbreiding. De partij wil kritisch kijken naar de bestaande ruimte, en hoe die gebruikt wordt. Daar is Port of Zwolle het ook mee eens. "In heel Nederland is men daar naar aan het kijken. Nederland is natuurlijk redelijk vol", zegt havendirecteur Jeroen van den Ende. "We moeten daarom zuinig zijn met ruimte en kijken of we het eventueel opnieuw kunnen inrichten. Misschien kunnen we daarbij nieuwe ruimte vinden voor de uitbreiding."

Een aantal bedrijven in Meppel heeft wel een plekje aan de waterkant, maar maakt geen gebruik van het water. Het 'droge' bedrijf is dan nog wel volop actief, maar ontvangt bijvoorbeeld geen schepen. Burgemeester Richard Korteland van Meppel bevestigt dat: "Ja, ook in Meppel zien wij een beperkt aantal bedrijven die niet (meer) gebruik maken van het water."

Zonde, denkt het havenbedrijf. In een ideaal scenario verhuist zo'n bedrijf naar een andere plek om zo plaats te maken voor een bedrijf dat wel watertoegang nodig heeft. "Anders vestigt zich zo'n bedrijf elders in Nederland of België waar wel een plekje aan het water is", zegt Van den Ende.

Macht uitoefenen

Burgemeester Korteland bekommert zich over de haven, en de bijbehorende ambities. Gaat hij binnenkort langs de deuren in de haven, om met bedrijven in gesprek te gaan? "Dit zijn complexe en langdurige processen, waarbij de overheid ook een rol heeft", zegt hij. "De komende periode gaan wij, samen met onder andere het havenbedrijf, in kaart brengen wat er mogelijk is om het terrein beter te benutten en op welke manier. Het is voor te stellen dat een deel van deze bedrijven wil verhuizen. Ook zal een deel mogelijk toch weer gebruik van het water maken voor hun activiteiten", zegt hij.

Mochten er vierkante meters vrijkomen, dan wil Van den Ende met het havenbedrijf een grotere rol spelen. Een mogelijkheid is dat het havenbedrijf zelf de posities koopt en verhuurt, of dat er een constructie bedacht wordt waarin verschillende bedrijven gebruikmaken van de plek. Of de kavel wordt verkocht met erfpacht, zodat er in de toekomst macht uitgeoefend kan worden.

Korteland is positief over deze gedachte: "In veel havens is het havenbedrijf eigenaar van de grond en kades en geeft die vervolgens uit in erfpacht. Dit zorgt ervoor dat ook op langere termijn invloed uitgeoefend kan worden op de invulling van die locaties."

Taken oppakken

"Misschien dat we wel anders moeten gaan kijken om tot oplossingen te komen", zegt Van den Ende daarover. "Tegendraads misschien, als je naar vroeger kijkt."

"En we worden als havenbedrijf steeds professioneler, we profileren ons op verschillende gebieden en pakken steeds meer taken op", gaat hij verder. Of ruimtemanagement ook een taak wordt, is nog even afwachten. "Dat ligt aan de aandeelhouders", zegt Van den Ende. En de aandeelhouders zijn de drie betrokken gemeenten: Kampen, Zwolle en Meppel. En zo ligt de bal weer bij burgemeester Korteland.

Datum:

19 december 2022

Auteur:

Bastian van de Belt, RTV Drenthe

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief