Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkeling
6 december 2022

Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkelingZwolle – De Port of Zwolle in de regio kan substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. Ook de gemeenteraden van deelnemende steden Kampen en Meppel ontvangen dit document. Het gaat om een ambitiedocument dat geschreven is naar aanleiding van het Regio Deal onderzoek Port of Zwolle, het onderzoeksrapport Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle van de STEC groep.

Kansen

Het schetst kansen en legt daarmee drie transitiepaden voor die gebaseerd zijn op de huidige bedrijvigheid per havengebied in de regio. Deze transitiepaden zijn duurzame en circulaire bouw, vergroening van de landbouw en als laatste duurzame energie. Bij elk van de havengebieden vormt slimme en groene logistiek de rode draad. Daarnaast biedt het ambitiedocument een routekaart en een ontwikkelstrategie.

De ontwikkelstrategie richt zich op drie sporen, dat zijn het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, de herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, en de uitbreiding buiten de bestaande stad. Samen met de gidsprincipes voor doorontwikkeling van de haven vormt dit document een leidraad naar de volgende fase van ontwerp en uitwerking.

Hierbij kent Port of Zwolle vier projecten, dat zijn haven Kampen als batterij voor de regio, haven Meppel als grondstoffenknooppunt, Hessenpoort als proeftuin voor klimaatadaptatie, en een circulair MKB-Lab voor stad en regio.

Ruimtelijke gevolgen

De transities (rond bouw, landbouw, grondstoffen en transport) hebben grote ruimtelijk-economische gevolgen. Door de complexiteit is echter nog niet geheel duidelijk hoe dit precies uit zal pakken. Met deze ambitie en daarin opgenomen gidsprincipes, routekaart en ontwikkelstrategie stappen de gemeentes en provincie Overijssel en Drenthe met de nodige houvast in het onbekende. Dit is echter geen garantie voor een succesvolle tocht, daarom is het van belang om in de regio samen te blijven werken rond dit onderwerp.

Als gemeente zal Zwolle meer moeten sturen op welke bedrijvigheid waar kan landen en mogelijk ook “nee” moeten verkopen als een bedrijf onvoldoende past binnen die transities die zij voor ogen heeft. Dat havens een rol hebben in de verduurzaming van de Nederlandse en Europese economie is duidelijk. De exacte rol en wat daarvoor nodig is, is minder duidelijk. Dat maakt dat het onderwerp volop in de belangstelling staat. De samenwerking binnen de Regio Deal is daarvoor een aanjager. Het vestigen van een circulaire economie is echter niet gemakkelijk.

Datum:

6 december 2022

Auteur:

artikel RTV Focus

Fotograaf:

Lisanne Hop

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief