Port of Zwolle koerst naar duurzame toekomst
10 september 2023

Port of Zwolle koerst naar duurzame toekomstVliegwiel voor circulaire economie, energietransitie en groene bedrijvigheid in de regio

Port of Zwolle ontwikkelt zich de komende jaren tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. De havens in Meppel, Kampen en Zwolle gaan een cruciale rol spelen in de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Samenwerken met andere partijen, leren van elkaar is van groot belang om de groene economie in de regio te faciliteren en aan te jagen.

Innovatie van belang 

Port of Zwolle wil voorop lopen, een haven van de toekomst zijn. Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming en een circulaire Port of Zwolle. 'Het is belangrijk om ruimte te bieden aan startups, om nationale en internationale samenwerkingen aan te gaan om innovatie op gang te brengen. Met de instroom van nieuwe kennis wordt een lock-in effect voorkomen en de transitie van de Port of Zwolle naar haven van de toekomst versneld’, volgens Jeroen van den Ende, managing director Port of Zwolle. Het idee hierachter is ook dat traditionele bedrijven zich aan de nieuwkomers optrekken. 

Samenwerking

Het Europees gesub­sidieerde project NON-STOP is één van die internationale samenwerkingen. Port of Zwolle heeft twee projecten ingebracht: een app voor het digitaal innen van havengelden en walstroom.

Walstroom
Walstroom is één van de onderdelen die bijdraagt aan een duurzame haven. In de haven van Kampen is als eerste walstroom aangelegd voor de cruiseschepen. Kampen is een toeristische trekpleister en er komen hier jaarlijks veel cruiseschepen. In de afgelopen jaren is dat aantal meer dan verdubbeld. Inmiddels leggen er in Kampen al meer dan 300 schepen per jaar aan. Het geeft een impuls aan het toerisme en dat is goed voor de stad en voor de regio.  Voor Port of Zwolle reden genoeg om walstroom aan te leggen, zodat de schepen emissievrij en geruisloos kunnen aanleggen. De cruiseschepen hoeven zelf geen elektriciteit op te wekken via generatoren en de dieselmotoren kunnen uit, waardoor de CO2-uitstoot minder is.

Inmiddels kunnen schepen in alle havens van Meppel, Zwolle en Kampen gebruikmaken van walstroom. De schippers zijn niet verplicht tot gebruik van walstroom, maar ze worden wel verleid en gestimuleerd om over te stappen op walstroom. De komende jaren wordt dat netwerk verder uitgerold.

Digitalisering
Daarnaast wordt gewerkt aan het digitaliseren van de havengelden, met ShipLogic. Digitalisering van de havendiensten is een belangrijk thema in de ontwikkeling van havengebied Port of Zwolle. ‘Dankzij het Interregproject NON STOP hebben we een belangrijke stap kunnen zetten op het gebied van digitalisering en werken we nu met een nieuw havenmanagementsysteem’, aldus Wendy Meijer, havenmeester Meppel.  

In de havens van Port of Zwolle is het een komen en gaan van schepen, die geregistreerd moeten worden. Om de schepen te registreren is er door de havenmeesters gekeken naar een systeem dat goed aansluit bij de verwachtingen en is er gekozen voor het systeem van Shiplogic. Dit systeem kent een interactieve kaart waarop de havens gemonitord kunnen worden en de schepen automatisch gedetecteerd worden. Met één klik op het schip kunnen direct de gegevens worden opgevraagd van de eigenaar of betalende partij en kan er eenvoudig gefactureerd worden. De rapportages uit het systeem geven nuttige informatie bij het maken van beleidskeuzes.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over één van deze projecten? Bekijk onze video of neem contact op met Jeroen van den Ende, managing director Port of Zwolle (j.vandenende@portofzwolle.nl | +31 6 53 23 43 72).

Over Port of Zwolle

Port of Zwolle is de logistieke toegangspoort voor Regio Zwolle. Multimodaal verbonden met de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en met uitstekende verbindingen richting Noord- en Oost-Nederland en Noord- en Noordoost Europa. Port of Zwolle is daarmee meer dan het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen. Het is een fysiek knooppunt waar water, spoor en wegen bij elkaar komen en waar de belangen behartigd worden van ondernemers, onderwijs en overheid in de Regio Zwolle.

Met het oog op de energietransitie, meer vervoer over water en circulaire productieprocessen, ontwikkelt Port of Zwolle zich als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid; een haven van de toekomst. In de ontwikkeling van de Regio Zwolle naar de 4e economische topregio van Nederland met oog voor brede welvaart is Port of Zwolle van essentieel belang.

Port of Zwolle koerst naar duurzame toekomst 2
Datum:

10 september 2023

Auteur:

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief