Xella Nederland 'Havenondernemer van het Jaar 2022'
28 maart 2023

Xella Nederland 'Havenondernemer van het Jaar 2022'Xella Nederland, met een vestiging in de Meppelse Sethehaven, is dinsdagavond 28 maart uitgeroepen tot ‘Havenondernemer van het Jaar’. Daarmee volgen zij Jan Mark Oosterhuis, van Op- en overslag Meppel, op. De bekendmaking van de ‘Havenondernemer van het Jaar’ gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner Port of Zwolle. Dit jaarlijks terugkerende evenement organiseert Port of Zwolle in samenwerking met Regio Zwolle United, de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Met dit havendiner halen beide organisaties de banden aan tussen het logistieke bedrijfsleven, de havenbedrijven, onderwijsinstellingen en overheid binnen en buiten de regio.

Uitreiking Havenondernemer van het jaar

Aukje de Vries, staatssecretaris Ministerie van Financiën, maakte de ‘Havenondernemer van het Jaar’ bekend en reikte de award uit aan Roel Sietses, plantmanager Xella Nederland in Meppel.

Xella Nederland heeft meerdere vestigingen in Nederland. Een daarvan is gevestigd aan de Sethehaven in Meppel. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van onder andere cellenbetonblokken, scheidingswand- en cascopanelen, blokelementen en dak- en wandplaten.

De bouw staat voor grote uitdagingen; denk aan woningtekorten, veranderende wet- en regelgeving, tekort aan de juiste vakmensen. En dat allemaal tegen de achtergrond van de stikstofcrisis én de energietransitie die het bouwlandschap drastisch gaat veranderen. Beter samenwerken en verduurzamen in de bouwketen is dan ook belangrijk voor nu en voor in de toekomst. Xella heeft oog voor de toekomst. Zij bundelen hun krachten met die van opdrachtgevers, architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Om zo samen slimmer, veiliger en duurzamer te bouwen.

Die duurzame voetprint die Xella Cellenbeton Nederland zet, zien we ook terug in Port of Zwolle. Want onder andere op het gebied van duurzame logistiek heeft Xella zich in de afgelopen jaren ingezet voor Port of Zwolle, de regio en daarbuiten.

Eén van de ambities van Xella is om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan door het verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door het recyclen van materialen, maar ook door anders te kijken naar het logistieke transport. Met een positieve inzet en visie op duurzaam transport heeft Xella in 2022 in samenwerking met partners en Port of Zwolle de mogelijkheden onderzocht om een directe lijndienst tussen Meppel en Denemarken op te zetten. Eind maart zal het eerste shortsea schip geladen worden in de zeehaven van het Meppeler deel van Port of Zwolle. De materialen worden vervoerd naar Denemarken en daar begin april gelost worden. Deze directe lijndienst draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Daarnaast heeft Xella een rol gespeeld in de lobby voor de verbreding en verdieping van het sluiscomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De directe zeeverbinding maakt Port of Zwolle aantrekkelijker voor shortseaschepen vanuit onder andere de UK, Scandinavische landen en Baltische Staten en daar gaan bedrijven in de regio weer van profiteren.

Xella Nederland heeft in de afgelopen jaren een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Port of Zwolle. De jury heeft er daarom dit jaar voor gekozen om Xella Nederland te benoemen als Havenondernemer van het jaar 2022.

Havendiner Regio Zwolle

Naast de bekendmaking van de Havenondernemer van het Jaar, gaven een aantal inspirerende sprekers hun visie op de logistieke sector. Samen werd er gekeken naar nieuwe inzichten, kansen en uitdagingen in de logistieke en maritieme sector met als inzet een toekomstbestendige havenregio en multimodale bereikbaarheid. De welkomstboodschap van Richard Korteland, burgemeester Meppel en één van de aandeelhouders van Port of Zwolle, was duidelijk. Port of Zwolle doet het goed. Er zijn volop kansen, maar ook uitdagingen. Port of Zwolle heeft de ambitie om de haven van de toekomst te worden en daar is samenwerking voor nodig. Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs.

Keynotespreker Aukje de Vries, staatssecretaris Ministerie van Financiën, lichtte in haar betoog toe hoe belangrijk veiligheid in een havenregio is en welke bedreigingen dit met zich mee brengt. Vooral nu Port of Zwolle aan de vooravond staat om een zeehaven te worden. Met de aanpassingen aan de sluis bij Kornwerderzand wordt Port of Zwolle straks de verst in het land gelegen zeehaven in Nederland en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid en criminaliteit.

Daarna ging Danny Pol, moderator van de avond, in gesprek met Boudewijn Siemons, COO Port of Rotterdam. Hij benadrukte dat de logistieke en maritieme sector in een grote transitie zitten. Transitie op het gebied van onder andere ruimteontwikkeling, energie, digitalisering. Daarbij is het van groot belang om samen te werken; zeehavens en binnenhavens, maar ook ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Die samenwerking tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen zit in het DNA van Port of Zwolle.  Door een goede samenwerking en een langetermijn visie kan Port of Zwolle een rol spelen in de economische groei en brede welvaart in de regio.

Als laatste ging Danny Pol in gesprek met Tineke Netelenbos, oud minister van Verkeer en Waterstaat. Netelenbos heeft in de afgelopen acht jaar zitting gehad in de Raad van Advies van Port of Zwolle en was klankbord voor zowel de bestuurders als directie van Port of Zwolle. Zij heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Port of Zwolle. In het gesprek adviseerde zij de bestuurders om Port of Zwolle verder door te ontwikkelen en een zwaardere rol te geven binnen de regio. Port of Zwolle kan dan nog beter een langetermijnvisie ontwikkelen en de enorme uitdagingen, zoals energietransitie, circulair ondernemen, veiligheid in het havengebied, ruimtegebrek, samen met de regio aanpakken.

Port of Zwolle

Port of Zwolle is de logistieke toegangspoort voor Regio Zwolle. Multimodaal verbonden met de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en met uitstekende verbindingen richting Noord- en Oost-Nederland en Noord- en Noordoost Europa. Port of Zwolle is daarmee meer dan het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen. Het is een fysiek knooppunt waar water-, spoor- en wegen bij elkaar komen en waar de belangen behartigd worden van ondernemers, onderwijs en overheid in de Regio Zwolle. Met het oog op de energietransitie, meer vervoer over water en circulaire productieprocessen, ontwikkelt Port of Zwolle zich als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid; een haven van de toekomst. In de ontwikkeling van de Regio Zwolle naar de 4e economische topregio van Nederland met oog voor brede welvaart is Port of Zwolle van essentieel belang.

Regio Zwolle economische topregio

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten verspreid over 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle is booming en is als groeiregio van groot belang voor Nederland. De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen gemeenten een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. De gemeenschappelijke vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak om deze zo op te lossen. De regio is een economische topregio. Samen met onder meer Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven behoort Regio Zwolle tot de economisch pijlers van Nederland.  

Datum:

28 maart 2023

Auteur:

Fotograaf:

Theo Smits

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief