Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle snelt door
23 februari 2020

Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle snelt doorOp 23 januari kwamen de bestuurders Bereikbaarheid uit Regio Zwolle bij elkaar voor een bijeenkomst over de Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle. Ze lieten zich door Ed Graumans, die een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de Bereikbaarheidsambitie, bijpraten over de hoofdlijnen ervan. Het belangrijkste doel is het op peil houden – en waar mogelijk verbeteren – van de doorstroming op het hoofdwegennet (A28, N35, N50). Daarvoor is een breed scala aan maatregelen nodig. Zoals het aanpakken van knelpunten in het wegennet, sneller afhandelen en voorkomen van ongelukken, werkgevers betrekken bij een andere manier van reizen van hun werknemers, stimuleren van elektrische fiets en openbaar vervoer, en het verminderen van de woon-werk-afstand. Verder gaf Paul Veld namens VNO/NCW en MKB Nederland een presentatie met als strekking dat ook het bedrijfsleven de doelstelling en het maatregelenpakket uit de Bereikbaarheidsambitie steunt.

Deze ambitie komt tot stand in samenwerking met 22 gemeenten en 4 provincies. Burgemeester van Raalte, Martijn Dadema, voorzitter van de tafel Bereikbaarheid: “In anderhalf jaar tijd hebben we mooie stappen gezet in de Bereikbaarheidsambitie. De ambitie biedt een belangrijke bijdrage aan onze economische regio. De ambitie is van ons allemaal en het dan ook belangrijk dat de inhoud van het ambitiedocument gedragen wordt door ons allen. En dat lijkt er steeds meer op. Ik ben dan ook trots hier te staan.”

Verschillende bestuurders deden suggesties om de concepttekst aan te vullen. Ook de verbinding met opgaven als Leefomgeving, Human Capital en Economie werd gezocht. Dadema: “De Bereikbaarheidsambitie is dankzij deze waardevolle inbreng bijna zo ver dat we ermee aan de slag gaan. Fijn dat er zoveel bereidheid en animo is om de concrete projecten uit te voeren!”

De Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle wordt vastgesteld door het bestuurlijk overleg Bereikbaarheid. Dan volgt nog een belangrijke stap: het informeren van de samenleving over de nieuwe Bereikbaarheidsambitie. Want bereikbaarheid raakt iedereen die woont en werkt in de Regio Zwolle. De wethouders van de 22 gemeenten hebben zelf de ruimte hoe ze hun achterban informeren en hoe de ambitie uit te voeren in samenhang met de gemeentelijke en provinciale verkeers- en mobiliteitsplannen. Dat gebeurt over de provinciegrenzen heen. En ook betrekken we vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties erbij. “Dat is de kracht van Regio Zwolle, vanuit gunnen, groeien en grensontkennend onze opgaven benaderen”, aldus Dadema.

Datum:

23 februari 2020

Auteur:

Regio Zwolle

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief