Binnenvaart: een onmisbare schakel voor goederenvervoer
25 juni 2024

Binnenvaart: een onmisbare schakel voor goederenvervoerGoederentransport gaat vaak over de weg. Een gemiste kans, als je het vraagt aan Christa Baas, logistiek makelaar, en voorzitter René Brill van Logistics Overijssel, een netwerkorganisatie waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan logistiek. 

Ondernemers kiezen vaak voor transport via weg door misvattingen en onwetendheid. “Maar een transitie van weg naar water of van weg naar spoor is nodig”, vertelt Christa. In Overijssel is vervoer over water goed bereikbaar met een dekkend netwerk via de havens van Port of Zwolle, Deventer enTwente en vele terminals. “Daar moeten we  meer gebruik van maken.” Als logistiek makelaar voor Logistics Overijssel helpt Christa verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart. 

Overstap van weg naar water

Samen met de bedrijven onderzoeken ze de opties om de combinatie van goederenvervoer van weg naar water mogelijk te maken. Een veel gehoorde reactie is dat bedrijven een schip volledig zelf moeten vullen, maar dat is een misvatting. Christa: “Schepen worden door meerdere bedrijven gevuld met containers.” En Christa geeft bedrijven kosteloos advies hierover. 

“Ook wordt er vaak gedacht dat leveringen via de binnenvaart langer duren. Ook dat ligt genuanceerder. Het gaat vaak om een paar dagen verschil met wegtransport. Maken die paar dagen dan echt uit? Transport via de weg is ook niet altijd sneller. Als het overgrote deel van transport over de weg gaat, ontstaan er juist files en wachttijden”, aldus René. 

Goede bereikbaarheid via water

In Nederland zijn er vaarwegen en voldoende binnenhavens, zodat regio’s goed bereikbaar en er dichtbij bedrijven geleverd kan worden. “Transport via water is ook duurzamer. Een vrachtwagen stoot twee derde meer CO2 uit dan wanneer een gelijke hoeveelheid goederen vervoert wordt over water”, illustreert Christa. “Met één binnenvaartschip haal je gemiddeld 150 vrachtwagens van de weg.”

Dat betekent niet automatisch dat transport altijd via water moet. René: “We zoeken de juiste balans in wijze van transport. Aan de hand van doelstellingen en knooppunten moet bepaald worden wat de beste keuze van transport is voor een levering.”

Zonder logistiek staat de wereld stil

Inmiddels zijn we eraan gewend dat goederen snel en op tijd geleverd worden. Ook de consument verwacht dit. Logistics Overijssel werkt aan vier thema’s gericht op een innovatief, slim en toekomstbestendig netwerk voor de logistieke sector. Samen werken zij aan:

  • Bereikbaarheid & ruimte: de juiste balans in de wijze van transport.
  • International business: samenwerking zoeken op goederencorridors, zoals de North Sea Baltic Corridor.
  • Duurzaamheid & circulaire economie: verduurzaming van de sector faciliteren.
  • Kennis, onderwijs & arbeidsmarkt: verbinding zoeken met onderwijsinstellingen en daarin logistiek als aantrekkelijk vakgebied positioneren.

René sluit af: “Alleen door samen te werken, optimaliseren we de transportmarkt zowel lokaal, nationaal en internationaal. Dit stopt niet bij de grens.” 

Datum:

25 juni 2024

Auteur:

Logistics Overijssel

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief