Wat is een MaterialFlowAnalysis en wat heeft het met Ports te maken?
10 juni 2024

Wat is een MaterialFlowAnalysis en wat heeft het met Ports te maken?REDIIPorts heeft onlangs zijn eerste pilot afgerond, waarin overtollige materialen in drie Noordzeehavenregio's werden geanalyseerd. Het rapport is gepubliceerd en beschikbaar op de website van REDII Ports: link.

Doelstelling

Havens en hun industriële achterland kunnen een cruciale rol spelen in de transitie naar een duurzamere economie, aangezien zij meer dan 70% van de wereldwijd verhandelde materialen verwerken. Een van de projecten richt zich op het identificeren van kansen voor een circulair materiaalgebruik. Voor dit onderzoek zijn drie havens als casestudies gekozen: Skagen Havn (DK), Eigersund Næring og Havn KF (NO) en Havenbedrijf Port of Zwolle (NL).

Methode

Voor elke casestudy-haven werd een materiaalstroomanalyse (MFA) uitgevoerd. De MFA beschrijft welke materialen en hoeveel (massa) als afvalstoffen worden afgevoerd, en hoe deze "afvalstoffen" worden verwerkt. Dit geeft een momentopname van de huidige overtollige materiaalstromen in de industriële regio's van de havens. Naast de hoeveelheid materialen worden ook de ingebedde effecten beschouwd, wat inzicht geeft in de impact van de productie van deze materialen en het belang van het behoud van hun waarde benadrukt. Het materiaalhiërarchiekader van Lansink en Moermans werd gebruikt om prioriteiten te stellen: eerst heroverwegen, verminderen en hergebruiken, dan recyclen, en uiteindelijk, als er geen andere opties zijn, omzetten in energie zoals brandstof, elektriciteit en warmte. Op deze manier werden kansen voor circulair materiaalgebruik geïdentificeerd.

Resultaten

Meer details over de resultaten voor elke casestudy-haven zullen in toekomstige berichten gedeeld worden. En reken maar dat er veel meer mogelijkheden zijn voor circulair materiaalgebruik!

REDIIPorts is een project gefinancierd door het Interreg North Sea Programme en ondersteund door de North Sea Commission.

Wat is een MaterialFlowAnalysis en wat heeft het met Ports te maken? 2
Wat is een MaterialFlowAnalysis en wat heeft het met Ports te maken? 3
Datum:

10 juni 2024

Auteur:

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief