Belgisch - Nederlandse Havendag 2023
7 juni 2023

Belgisch - Nederlandse Havendag 2023Dilemma’s in de haveninfrastructuur voor de energietransitie

Havens zijn het startpunt van de energietransitie. De industrie, overheid en het bedrijfsleven zijn er klaar voor om de energietransitie te faciliteren. Er is echter één grote gezamenlijke uitdaging: de energie-infrastructuur. Of het nu gaat om de import van waterstof of lng, de verbinding met windparken op zee of elektrificatie, een goede haveninfrastructuur is essentieel om aan de klimaatdoeleinden te kunnen voldoen.​ Hoe gaan Belgische en Nederlandse havens in gezamenlijkheid de uitdagingen aan?

Tijdens de Belgisch-Nederlandse Havendag gaan we onder leiding van VRT-nieuwslezer Wim de Vilder op zoek naar een antwoord op deze vragen. Ben u erbij op donderdag 22 juni in Antwerpen? U kunt u hier aanmelden. 

Kernvragen tijdens de Belgisch-Nederlandse Havendag 2023:

  • Kunnen Belgische en Nederlandse havens gezamenlijk opboksen tegen grotere landen in Europa?
  • Waar moeten de 380Kv stations geplaatst worden?
  • Welke uitdagingen liggen er voor harde en voor zachte infrastructuur?
  • De offshore windopgave: wat is er voor nodig om die gigawatten op zee goed aan te kunnen landen en installeren?
  • Wanneer kunnen we de hele shift maken van gasinfrastructuur naar waterstof?
  • Hoe zorgen we voor onafhankelijkheid van landen buiten Europa bij de import van groene waterstof?
  • Waar vinden de deltahavens hun plek in de strategische autonomie?

Uitdagingen voor havens

Port of Zwolle is ook dit jaar weer partner van dit event. Jeroen van den Ende, CEO Port of Zwolle, schuift aan tafel en gaat samen met Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Paul Dirix (CEO Port of Moerdijk) in gesprek over de uitdagingen voor de havens en industrie.. De haven geldt als startpunt voor de energietransitie. Maar is er wel voldoende ruimte voor de hele energie-infrastructuur? Waar moeten bijvoorbeeld de 380 kV stations geplaatst worden? Hoe zit het met de aanlanding van windparken op zee? Hoeveel ruimte is er voor de benodigde uitbreidingen aan buis- en pijpleidingen en is er voldoende stroomcapaciteit? U hoort het op deze dag!

Datum:

7 juni 2023

Auteur:

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief