Sturen op de toekomst | Ambitiedocument
20 april 2023

Sturen op de toekomst | AmbitiedocumentIn november 2022 is het ambitiedocument Port of Zwolle: ‘Sturen op de Toekomst’ aangeboden in de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel. In het ambitiedocument wordt het perspectief geschetst voor 2050 waarin Port of Zwolle als haven van de toekomst opereert en aanjager is van duurzame ontwikkeling en brede welvaart. De ambities richten zich op de transitie naar de circulaire economie met als transitiepaden duurzame en circulaire bouw, vergroening van de landbouw, duurzame energie en slimme en groene logistiek. Daarmee zijn de transitiepaden gebaseerd op het huidige DNA van de havens.

Het ambitiedocument is een onderdeel van het Regio Deal Project Port of Zwolle. Het bouwt voort op het eerdere onderzoeksrapport Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle en de standpunten van de havenondernemers op dit onderzoek. De Regio Deal Port of Zwolle is een initiatief van de gemeente Zwolle, Kampen en Meppel, Port of Zwolle en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE).

De omschreven ambities zijn stevig, en vragen derhalve om anders denken en handelen. Het schetst kansen, legt transitiepaden voor biedt een routekaart en een ontwikkelstrategie. Samen vormt dit een leidraad naar de volgende fase van ontwerp en uitwerking. Het vervolg richt zich in eerste instantie op het slimmer benutten van bestaande bedrijventerreinen (inbreiding). We richten ons daarmee op de bestaande bedrijventerreinen en in hoeverre we deze kunnen optimaliseren.

Download het rapport hieronder. 

Datum:

20 april 2023

Auteur:

Fotograaf:

Deel via:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief